Menu

Kursdeltagare

Här får du möjlighet att testa och fördjupa dina kunskaper inför det praktiska kurstillfället. Du kommer enkelt igång med webbutbildningen genom att klicka på någon av kurserna nedan.

Image
Image

Hjärt-lungräddning vuxen

Välkommen till webbutbildning i Vuxen HLR! Utbildningen tar ca 20-30 minuter att genomföra och följer internationella riktlinjer i hjärt-lungräddning som baseras på den senaste vetenskapen inom området.

hhh.png

HjälpHjärnaHjärta

Välkommen till en livsviktig webbutbildning om stroke, hjärtinfarkt, hjärtstopp samt levnadsvanor. Efter att du genomfört utbildningen på cirka 30 minuter, kan du skriva ut ett utbildningsbevis samt en sammanfattning

dhlr.png

D-HLR

D-HLR är en utbildning i hjärt-lungräddning för insatspersonal. Kursen vänder sig till de som i sitt arbete förväntas ge första hjälpen, HLR och använda en hjärtstartare.

shlr_barn.png

S-HLR barn

S-HLR barn är en grundläggande utbildning i hjärt-lungräddning till barn för sjukvårdspersonal.

shlr.png

S-HLR vuxen

S-HLR vuxen är en grundläggande utbildning i hjärt-lungräddning till vuxna för sjukvårdspersonal.

ahlr_barn.png

A-HLR barn

A-HLR barn är en påbyggnadsutbildning till S-HLR barn för personal i barnsjukvård, akutsjukvård, anestesi- och intensivvård samt i ambulanssjukvård.

ahlr.png

A-HLR vuxen

A-HLR vuxen är en påbyggnadsutbildning till S-HLR vuxen för personal i akutsjukvård, kardiologi, anestesi- och intensivvård samt i ambulanssjukvård.